Halen çalıştığınız bir kurum veya sosyal girişim var ise:
en fazla 2 cümle
en fazla 5 cümle
en fazla 5 cümle
en fazla 100 kelime
en fazla 5 cümle
Ekim 2014 eğitim programlarımız için başvurular kapanmıştır.
İletişim için: sugk@sabanciuniv.edu