Sosyal Yatırımcı Olmak

SYP, sosyal yatırım sermayesinin bağlarını çözmeyi hedeflediği için bizler de sosyal girişimlerimizle aktif ve uzun vadeli ilişkiler kurulmasını teşvik etmekteyiz. Sosyal yatırımcı olmanın çeşitli yolları bulunmaktadır:

SYP hibesiyle ortak yatırım
Fon ya da yatırıma yönelik olarak sizleri sosyal girişimlerimizi tanımaya ve fon istediğiniz kurumla çalışmaya davet ediyoruz.

Sabancı Üniversitesi; kurum yapısı, kar durumu ya da yatırım araçlarına (hibe, kredi ya da öz kaynak) bakmaksızın her bir iş ilişkisine yönelik olarak 10,000 ila 20,000 ABD Doları arasında SYP hibe yardımında bulunacaktır. Bununla birlikte SYP hibesinin verilmesi, aktif bir girişimci hayırseverlik ya da sosyal yatırım stratejisi geliştirip geliştiremeyeceğinize bağlıdır. Örneğin;

Yatırım yapılacak kişi ya da kurumlarla hem stratejik hem de gerekirse operasyonel düzeyde yakın bir ilişki kurabilirsiniz (örn; yönetim kurulunda düzenli görev alarak).

İş ilişkinizin amacı, bireysel projelerden ziyade tüm kurumun güçlendirilmesi ve kuruma yatırım yapılmasıdır.

En az 3 yıllık bir iş ilişkisine girip bu süreç sonunda potansiyel fon sağlayıcı ya da yatırımcılara erişim sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz. 

Yatırım yapacağınız kurum ya da kişiyle birlikte etki, iş ve finansman stratejisi, ölçülebilir çıktılar ve sürecin önemli aşamaları da dahil olmak üzere net bir şekilde tanımlanmış performans hedefleri üzerinde mutabakata varırsınız ve böylece düzenli bir izleme ve değerlendirme sistemi kurmuş olursunuz.

Kurum ya da bireysel olarak, iş ilişkisini daha pasif bir şekilde yürütmek isterseniz, yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda yatırımınızı yönetmeniz adına size seçenekler de sunabiliriz.

SYP hibe fonuna bağış
Aktif sosyal yatırımcıların ilgisini çekebilmemiz adına SYP hibe fonuna bağışta bulunabilirsiniz. 

Diğer doğrudan ve dolaylı yatırım seçenekleri
Örneğin;
Sosyal yatırım modülü mezunlarımızdan biri de dahil olmak üzere başka sosyal yatırımcılarla
ortak bir yatırım stratejisinin geliştirilmesi ya da
 Bireysel ya da bir ortakla birlikte sosyal bir yatırım fonu oluşturulması gibi konularda da sizlere 
memnuniyetle danışmanlık hizmeti verebiliriz.

Lütfen daha fazla bilgi için "KATILIM DOSYASI"nı indirin.


Destek olmak için başka fikirleriniz mi var? Dinlemekten memnuniyet duyarız.
sugk@sabanciuniv.edu adresinden bize ulaşabilirsiniz.