İçerik Nedir?

Kurs; Temel Eğitim, iki İleri Düzey Eğitim modülü (Sosyal Girişimcilik Rotası ve Sosyal Yatırım Rotası) ve isteğe bağlı olarak her iki rotaya yönelik deneme sunumunun (mock pitch) yanı sıra yine isteğe bağlı olarak Sosyal Yatırım Günü'ne katılım ve orada tanıtım yapma imkanlarından oluşmaktadır.

TEMEL 
EĞİTİM
2 gün

Hedef: Sosyal yatırım eko-sistemine giriş, sosyal değişimlere sistemlerin
yaklaşımı, değişim ve etki teorileri

 

Küresel sosyal yatırım ortamının anlaşılması

- Kavramlara giriş
- Yönelimler ve bakış açıları
- Kilit aktörler, iş modelleri, yatırım stratejileri

Küresel (muhtelif) aktörlerle tanışma

Türkiye'de sosyal yatırım: Daha geniş bir bağlam

- Yasal çerçeve
- Eko-sistem ve aktörler

Sistem çerçevesi  

- Planlı düşünme
- Karmaşık sistemlerle işbirliği

Etki ölçümü

- Stratejik, izleme, ölçüm araçları
- Sosyal yatırımcı, kurum ve yararlanan taraf olarak
fark yaratabileceğimizi nasıl anlarız? Neyi nasıl ölçeriz?
- Türkiye ve dünyadan grup ve vaka çalışma örnekleri

Grup tartışması: Kar, Getiri ve Etki: Hepsine sahip olunabilir mi yoksa bir tür al ver durumu söz konusu mudur?
 

İLERİ DÜZEY
A ODAK
GRUBU
EĞİTİMİ
Sosyal
Girişimler
2,5 gün

Hedef: İş planlarını şekillendirme, finansmana erişim hazırlığı, sosyal yatırımcıların yatırım yapması ve tüm paydaşlar ile kazançlı ortaklıkların kurulması anlamında katılımcıların desteklenmesi


İş ve etki modelinin rafine edilmesi, sosyal girişimcilere yönelik iş planlaması

Pazarlama ve ölçeklendirme stratejileri  

Finansman seçenekleri ve finansman planı

- Hibe, borç, öz sermaye, melez, kitle fonları
- Kendi finansman planınızın hazırlanması (xls)
- Bir sosyal Türk girişimci olarak finansman seçenekleri 

Yatırım sürecinin anlaşılması

- Doğru sosyal yatırımcı nasıl bulunur ve bu yatırımcıya nasıl yaklaşılır?
- Sosyal yatırımcılar ne bekler?
- Müzakere süreci
- Yatırım sonrası yatırımcıyla çalışma 

Sonraki adımlara hazırlanma
 

İLERİ DÜZEY
B ODAK
GRUBU
EĞİTİMİ
Sosyal
Yatırım
2,5 gün

Hedef: Sosyal ve çevresel etkiye yönelik sermayenin oluşturulması için seçeneklerin ve muhtemel araçların anlaşılması ve mevcut sosyal yatırım ve hibe programlarının etkisini artırmak amacıyla stratejiler geliştirilmesi. 

Sosyal bir yatırım stratejisinin geliştirilmesi: Tasarım seçenekleri ve kilit faktörler

Sosyal yatırım araç ve gereçlerinin anlaşılması

- Finansman yenilikleri
- Dünyadan grup ve vaka çalışma örnekleri

Yatırım süreci içerisinde tehlikelerin anlaşılması:

- Tam olgunlaşmamış sosyal yatırım pazarlarında yatırım fırsatlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi
- Sosyal yatırım fırsatlarının taranması ve değerlendirilmesi (durum tespiti)
- Sosyal yatırımda sermaye ve değerleme maliyeti, şartnamenin oluşturulması
- Yatırım sonrası: Yatırım yapılan ile yatırımcı/fon sağlayıcı arasındaki ortaklıklar
- Portföy planlama ve risk-getiri yönetimi
- Sosyal yatırımlarda çıkış stratejileri

Kendi kişisel plan ve stratejinizin oluşturulması (isteğe bağlı)

 

İSTEĞE
BAĞLI
DENEME
SUNUMU
0,5 gün

 

İleri düzey eğitimin tamamlanmasından sonra sözde bir jüri ve akranlarına tanıtmak üzere tüm katılımcıların, iş planı veya yatırım stratejisi geliştirme, hazırlama ve sunma olanakları bulunmaktadır. Deneme sunumuna yönelik hazırlıklara, bire bir seanslarla rehberler tarafından destek verilecektir. 

SOSYAL
ETKİ
GÜNÜ

Mezunlar, uluslararası ve yerel etki yatırımcıları, tanıtımcılar ve diğer önemli aktörlere yönelik bir geleneksel öğrenme ve ağ oluşturma etkinliği olarak İstanbul'da düzenlenen Sosyal Etki Günü'ne tüm katılımcılar davetlidir. Etkinlik, 2014 yılının Kasım ayında gerçekleştirilecektir.