Sosyal Yatırım Programı Neler Sunuyor?

Sosyal Yatırım Programı sosyal girişim hızlandırma, sosyal yatırım eğitimi ve iletişim ağı oluşturma imkanları sağlar. Katılımcılar, toplumda kalıcı değişiklikler yapmak üzere gerekli yeteneklerle, destekleyici yapılar ve ağlarla donanmış bir şekilde programdan ayrılacaklardır. Sosyal Yatırım Programı, sosyal ve çevresel etki yaratmayı hedefleyen sosyal teşebbüslere yönelik finansal kaynak ve kapasiteleri arttırmayı, sosyal girişimcilerin iş modelleri ve finansa erişim yeteneklerini geliştirmeyi, Dünya’da ve Türkiye'de giderek gelişen bu alanda daha fazla kamu bilinci oluşturmayı hedeflemektedir.

Yerel ve uluslararası fakülteler ile birlikte en modern eğitim müfredatı

Seçkin Türk ve yabancı eğitimci ve uzmanların görevlendirildiği bir fakültede en modern eğitim müfredatını oluşturmuş bulunuyoruz.  Program, sadece sosyal girişimcilere iş modellerini şekillendirme ve finans kaynaklarına erişme konularında yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda gerekli beceri ve birikime sahip hayırseverlerin, yatırımcıların ve destekçilerin sosyal ve çevresel etki sermayesi oluşturmalarını sağlamaktadır.  Katılımcılar, bu alanda hem dinamik uluslararası gelişmeleri hem de Türkiye'deki yerel koşulları anlama fırsatına da sahip olacaklardır. 

 
İnteraktif ve uygulamalı yaklaşım
 

Program, teori ile uygulamayı bir arada sunmaktadır. Katılımcılar, küçük gruplar halinde çalışarak edindikleri yeni bilgileri vaka çalışmaları ve kişiye özel alıştırmalarla uygulamaya koyma şansına sahip olacaktır.  Aynı zamanda kendi projelerini daha rafine hale getirme, sosyal yatırım stratejileri geliştirme ve yatırımcılar veya diğer önemli karar mercileri önünde projelerini ikna edici ve yetkin bir şekilde ifade edebilmeyi öğrenme imkanına kavuşacaklardır.
 

Birebir
rehberlik

Stratejilerini daha da derinleştirmeleri için tüm katılımcılarımıza Türkiye'den akademi, Sabancı Üniversitesi, PricewaterhouseCoopers Türkiye (PwC), TÜSEV ve sosyal girişimcilik uzmanlarının yanı sıra, Impact Investing Committee of the European Business Angel Network, Global Impact Investing Network ve European Venture Philanthropy Association gibi uluslarası sosyal girişimciler ve organizasyonlardan da deneyimli rehberlere bire bir erişim sağlıyoruz.Rehberlerle birlikte katılımcılar sadece teknik tavsiyeler almakla, kendi sosyal etkilerini yansıtmakla ve daha derin bilgilerle yatırım stratejilerini belirlemekle kalmayacak ayrıca potensiyel yatırımcılarla, şirketlerle ve Türkiye ve uluslarası sosyal yatırım çevreleriyle de tanışmış olacaklar.

 

Sunum fırsatı

Ayrıca seçilen sosyal girişimciler, 2014 yılının Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek olan geleneksel Sosyal Etki Günü'nde sunum yapma şansına sahip olacak. Söz konusu girişimciler, potansiyel yatırımcıların dikkatini çekme ve 2015 yılında Londra'da düzenlenecek olan Skoll World Forum'a katılmak için burs ödülü kazanma imkanına da sahip olabilirler.

 

Sertifika ve Mezunlar Ağı

Programın tüm modüllerini başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılara, Sabancı Üniversitesi tarafından sertifika takdim edilecektir. Sertifikalı tüm katılımcılar, mezun olduktan sonra Sosyal Yatırım Programı Mezunlar Ağı'na katılabilirler. Sabancı Üniversitesi, eski ve mevcut katılımcılar arasında iletişimi ve ağ kurulumunu desteklemeye devam edecektir. Tüm mezunlarımız, ileride düzenlenecek ağ oluşturma etkinliklerinin yanı sıra Sabancı Üniversitesi ve paydaşları tarafından düzenlenen geleneksel Sosyal Etki Günü'ne de davetlidir.

 
Eğitim KaynaklarıKatılımcılara, mevcut literatürün yanı sıra içerisinde kapsamlı kurs konularını barındıran bir ders kitabı da verilecektir. Sosyal girişimcilere, kurs süresince bir iş modelinin hazırlanmasına destek olmak amacıyla finansal bir model şablonu da sunulacaktır.
 
Ortak YatırımSU SYP boyunca bir sosyal yatırımcı tarafından seçilen mezunlarımıza (hem girişim hem sosyal yatırım modüllerindeki katılımcılar) 20.000 Amerikan Doları’na kadar bağış veya yatırım yapılacaktır. Sosyal yatırımcı kendi enstrüman ve anlaşma kriterlerini seçmekte özgürdür ancak SYP ancak aktif bir sosyal yatırım veya yatırım-felsefeli-hayırseverlik stratejisiyle yapılan finansmanlara eş finansman sağlayacaktır. (detaylar için “Nasıl Destek Olurum?” dökümanına göz atın veya bizimle iletişime geçin).