Neden Türkiye’de bir
Sosyal Yatırım Programı Gerekli?

Türkiye, son yıllarda ekonomide kaydettiği göz ardı edilemeyecek ilerlemelere rağmen eğitim, cinsiyet eşitliği, istihdam, çevre tahribatı ve toplumsal barış alanlarında önemli toplumsal ve çevresel sorunlar yaşamaktadır..

Sosyal ve çevresel etkiyi iş modellerinin merkezine yerleştiren girişimciler de söz konusu sorunlardan bazılarına yenilikçi yöntemlerle cevap aramaya başlamıştır.  Bununla birlikte, daha geniş kitleler arasında bu girişimciler hayır kurumlarıyla karıştırılmakta ya da yaptıkları işler, geniş kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri olarak değerlendirilmektedir. Bu girişimciler, mevcut politik alt yapı, destek sistemleri ve finansman stratejileri arasında gözden kaçmaktadır..

Öyle ki, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma tarafından da doğruladığı gibi, Türkiye'de bulunan sosyal ve yeşil girişimcilerin üçte birinden fazlası, geleneksel hibe finansmanı ya da bağışın ötesinde bir finansman arayışı içerisinde olup, yaklaşık % 40'ı ise sosyal yatırım konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istemektedir. [1]  Artan bu ilginin, bu girişimcilerin belli ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yatırım sermayesi ile desteklendiğini söylemek henüz mümkün olamamaktadır. Ayrıca, sosyal teşebbüste bulunan pek çok kişi, mevcut imkanlar çerçevesinde büyüyebilmek ve sosyal etkiye erişebilmek amacıyla kendilerini besleyecek bir eko-sistem ve ağ arayışı içerisindedir. 

[1] Daha ayrıntılı bilgi ve araştırma sonuçları için: www.socialimpactmarkets.org

Özel sektör kuruluşları, finansal kurumlar ve bireyler, kendi  iş ve yatırım stratejileriyle birleştirmek üzere sosyal yatırım alanlarına artan bir ilgi göstermektedirler.

Türkiye’de, gelişmekte olan sosyal yatırımcılık ve sosyal girişimcilik alanlarında, toplumda kalıcı bir değişim yaratmak için gereken bilgiye sahip yetenekli profesyoneller gerektmektedir.

Sabancı Üniversitesi Sosyal Yatırım Programı  gelişmekte olan  sosyal yatırım ekosistemini güçlendirmek için şu ihtiyaçları gidermeyi amaçlar:

Sosyal  girişimlerin kapasitelerini güçlendirip, etkilerini ölçeklendirmek, organizasyonları bir üst seviyeye çıkartmak, sosyal etki yaratmak ve ortaklıklar kurmak için finansal olan veya olmayan kaynakların ilgisini çekmek,

Sosyal yatırımcıları ve sosyal etki profesyonellerini (taliplerini) sosyal yatırım dünyasına tanıtmak ve sermayelerini daha etkili yollarla sosyal yatırımlara yatırmaları ve sosyal etkilere destek olmaları için eğtimler vermek

Geleneksel sınırların ötesinde, güçlü bir sosyal etki topluluğu kumak ve dünyada gelişmekte olan bu alanın Türkiye’deki farkındalığına katkı sağlamak